JPP-Parabol är auktoriserad installatör för Allente (tidigare Canal Digital och Viasat)

Integritetspolicy för JPP Parabol & Antennservice

Denna policy beskriver hur JPP Parabol & Antennservice (”företaget”) behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

 

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Jens Peter Pedersen

Kontaktuppgifter:

JPP Parabol- & Antennservice

Björnåsvägen 16

265 32 Åstorp

E-post: info@jpp-parabol.com

Telefon: 042 – 544 55

 

2. Omfattning

Denna policy täcker all behandling av personuppgifter inom företagets verksamhet, inklusive men inte begränsat till kunder, anställda och leverantörer.

 

3. Typer av personuppgifter

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Namn och kontaktinformation
 • Betalnings- och beställningsinformation
 • Användningsdata för våra tjänster
 • Kommunikation genom supportärenden och kundkontakt
 • Data insamlad via vår webbplats, inklusive formulär

 

4. Syfte med Behandlingen

Personuppgifter behandlas för att: 

 • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster
 • Informera om förändringar i våra tjänster
 • Hantera personuppgifter och avtal vid beställning av tjänster
 • Hantera supportärenden och kundkontakt
 • Identifiera tekniska problem i våra tjänster
 • Genomföra kundens deltagande i tävlingar
 • Skydda personlig säkerhet för våra kunder
 • Uppfylla företagets rättsliga förpliktelser, såsom bokföringskrav eller skatterättsliga lagar

 

5. Laglig Grund

Behandlingen grundas på:

 • Samtycke från den registrerade
 • Nödvändighet för avtalsuppfyllande
 • Företagets rättsliga förpliktelser
 • Intresseavvägning för viktiga företagsintressen

 

6. Säkerhet och skydd

Vi vidtar åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

 

7. Datadelning och överföring

Personuppgifter kan delas med tredje parter som nödvändigt för att utföra våra tjänster, såsom leverantörer och samarbetspartners, samt för att uppfylla lagliga krav.

 

8. Rättigheter för den registrerade

Den registrerade har rätt till tillgång, rättelse, radering, invändning, och andra rättigheter enligt GDPR.

 

9. Kontaktinformation

Vid frågor, kontakta dataskyddsombudet via mejl på info@jpp-parabol.com.

 

10. Ändringar i Policyn

Policyn kan uppdateras och den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.